Yhteistyö eri tahojen välilä

Vasta vähän aikaa syövänhoidon alueella toimineena olen kiinnittänyt huomioni siihen, että tieto saatavilla olevista palveluista ja niiden tuottajista ei ole välttämättä potilaalle aina selvillä. Vaikka esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä on yhteistyötä, niin siinä olisi kuitenkin parantamisen varaa. Potilas ei välttämättä tiedä niitä palveluja, mitä hänen olisi mahdollisuus saada kolmannelta sektorilta (esim. vertaistuki).