Potilaan perehdyttäminen hoidon alussa

Syöpähoitoyksikössä voitaisiin paremmin varmistaa, että uusi potilas saa perehdytyksen potilaskansioon ja huoneen toimintoihin hoidon alussa. Tällöin toki riittää tieto yleisellä tasolla asioista ja mistä löytyy tarkempi tieto. Omalla kohdallani sain ensikäden tietoja käytännön asioista naapuripotilaalta. ’Potilaskansio’ voi sisältää esim. jonkun potilastietoja tai yleisiä ohjeita potilaille (kuten tässä tapauksessa), joten ei voida olettaa, että potilas lähtee sitä omatoimisesti selaamaan.