Potilaan kuunteleminen, empatia ja tunneäly

Suomen lääketiede ja syövän hoito hipovasti varmasti maailman huippua, mutta läheisenä tein sellaisia havaintoja, että osa henkilöstöstä ja lääkäreistä toimivat kylmäkiskoisesti ja suorittavalla tavalla. Tunne- ja pelkotilojen myllerryksessä nousee kultaakin arvokkaammaksi kuunteleminen, ymmärtäminen, empatia, aisti- ja tilanneherkkyys siitä, miten potilasta kohdellaan, kohdataan ja mitä kannattaa missäkin vaiheessa kertoa. Potilas ei ole = nimi + diagnoosi, vaan hädässä oleva, tunteva ihminen.