Haluamme tehdä asioita aina paremmin

Mukanaolijat

Meitä on kuusi erilaista toimijaa, joita yhdistää intohimo kehittää asioita. Jokainen tuo mukaan oman osaamisensa, sillä uskomme, että yhdessä olemme viisaampia ja saamme parempia tuloksia kuin kukaan yksinään voisi saada. Haluamme luoda dialogia ja löytää yllättäviäkin ratkaisuja, jotka vastaavat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten todellisiin tarpeisiin.

HYKS Syöpäkeskus on Suomen monipuolisin syövänhoitokeskus, jonka hoitotulokset on maailmanlaajuisestikin arvioituna huippuluokkaa. Vuosittain keskuksessa käy hoidossa 21 000 potilasta. HYKS Syöpäkeskus on arvioitu yhdeksi parhaimmista Euroopassa.
www.hus.fi/syopakeskus

Novartis tuottaa ja tarjoaa innovatiivisia terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2015 Novartiksen tuotteilla autettiin yli miljardia potilasta. Investoimme merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen, 8 miljardia euroa vuonna 2015. Tavoitteenamme on myös löytää uusia yhteistyöalueita Novartiksen ja muiden toimijoiden välille potilaiden hoidon kehittämiseksi.
www.novartis.fi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella;  UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvan ja kierrätettävän puubiomassan monipuoliseen ja innovatiiviseen käyttöön. Kehitämme uusia biopohjaisia materiaaleja mm. biolääketieteen tarpeisiin. Haluamme vauhdittaa uusien ratkaisujen kehitystä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.
www.upm.fi

HealthSPA on terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja kehittävien start-up yritysten yhteisö joka tuo terveydenhuollon ammattilaiset ja yrittäjät lähemmäksi toisiaan. Tavoitteemme on auttaa suomalaisia terveysyrityksiä menestymään. Olemme auttaneet jo yli 250 yritystä yhteistyön rakentamisessa rahoittajien, alan asiantuntijoiden ja median suhteen. Toimimme myös Pohjoismaiden suurimman terveysalan start-up tapahtuman järjestäjänä (Upgraded Life Festival).
www.healthspa.fi

Helsinki Business Hub rakentaa Helsingistä Euroopan parasta yritysten kiihdytyspaikkaa. Terveys- ja hyvinvointiala on yksi painopisteistämme. Edistämme mm. terveyssektorin uusien ratkaisujen kehittämistä pääkaupunkiseudulla ja Suomessa tuomalla yhteen yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, nopeuttamalla ja helpottamalla ratkaisujen pilotointia aidoissa ympäristöissä ja muotoilemalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
www.helsinkibusinesshub.fi

Sitran tehtävä on edistää Suomen talouden kasvua, vakaata kehitystä ja yhteistyötä. Terveys, työ ja osallisuus ovat hyvinvoinnin avaintekijöitä. Luomme keinoja ja kannusteita, joiden avulla ihmiset voivat osallistua yhteisen hyvän edistämiseen sekä ottamaan vastuuta läheisistään. Tavoitteenamme on edistää terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisua.
www.sitra.fi