Käyttöehdot – www.kertomallaparanee.fi verkkosivut

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä WWW-palveluamme (www.kertomallaparanee.fi verkkosivut). Verkkosivujen tarkoitus on HYKS Syöpäkeskuksen, Novartis Finlandin, UPM-Kymmene Oyj:n, HealthSPA ry:n, Helsinki Business Hubin ja Sitran (jäljempänä “Yhteisöt”) aloitteesta kerätä potilailta, heidän läheisiltään sekä terveydenhuollon ammattilaisilta ja tutkijoilta sairaanhoitoon ja syöpäpotilaan arkeen liittyviä kehityskohteita.

Www-palvelun tekijänoikeus kuuluu Yhteisöille. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa. Sivujen käyttäminen ei merkitse, että käyttäjälle myönnettäisiin lisenssi- tai käyttöoikeus sivuilla esiintyviin tavaramerkkeihin. Yhteisöt omistavat yhteisesti www-palvelun sisällön (kaikki internetistä käytettävät palvelut, kuten www-sivut, lomakkeet, sovellukset ja ohjelmakoodit sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi www-sivuihin).

Www-palvelun sisällön tai sen osan jäljentäminen, kopiointi; siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missään muodossa mukaan lukien seuraavat toimet rajoittumatta kuitenkaan näihin: julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä, palveluun tai sen osaan perustuvien johdannaistuotteiden luominen, muihin sivustoihin, elektronisiin tiedonhakujärjestelmiin tai julkaisuihin liittäminen on sallittu vain Yhteisöiltä etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. Yhteisöt sallivat kuitenkin tämän palvelun osien tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön, mutta ei jaettavaksi, edellyttäen aina, että Yhteisöjen mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta.

WWW-PALVELUN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. PALVELUN TARKKUUDEN, SAATAVUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI SISÄLLÖN SUHTEEN EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, SEURAAVAT MUKAAN LUKIEN MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN: TAKUUT OMISTAJUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ OLETETUT TAKUUT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. YHTEISÖT EIVÄT TAKAA, ETTÄ PALVELUSSA TAI SEN VÄLITTÄVÄLLÄ PALVELIMELLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA.

Www-palvelu saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Yhteisöt voivat vapaasti tehdä tietoihin muutoksia tai lisäyksiä. Yhteisöillä on oikeus muuttaa palvelua tai estää siihen pääsy milloin tahansa. Yhteisöt eivät vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista eikä muistakaan vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että www-palvelua tai jotakin siihen linkitettyä kohdetta selaillaan, tai siihen, että tämän palvelun sisältöä ei pystytä käyttämään, tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe, viive, virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka Yhteisöille tai niiden edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Yhteisöt eivät vastaa tiedosta tai aineistosta, jota kolmannet osapuolet tarjoavat WWW-palveluun linkitetyn kohteen kautta. YHTEISÖT EIVÄT VASTAA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMASTA SISÄLLÖSTÄ.

Toimittamalla WWW-sivuihin liittyvää materiaalia WWW-palvelun välityksellä, materiaalin toimittajana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: Toimittamasi materiaali ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista, materiaali kuuluu sinulle ja/tai sinulla on oikeus toimittaa se WWW-palveluun. Yhteisöillä on oikeus julkaista toimittamasi aineisto. Olet vastuussa toimittamasi materiaalin julkaisukelpoisuudesta. Olet korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää Yhteisöille vaatimuksia toimittamasi aineiston johdosta. Sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Yhteisöjä kohtaan toimittamaasi aineistoon liittyen. Yhteisöillä on oikeus julkaista, ottaa toimittamasi aineisto kokonaan tai osittain tuotteisiinsa ilman korvausvelvollisuutta ja vastuuta. Sitoudut parhaan kykysi mukaan poistamaan materiaalista virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet ennen toimittamista. Yhteisöt varaavat oikeuden siirtää tai poistaa Yhteisöille toimitetun materiaalin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

WWW-sivuston käyttäjiä kielletään käyttämästä sivustoa ja sen sisältöä laittomiin tai vilpillisiin tarkoituksiin tai laittoman, uhkaavan, herjaavan, loukkaavan, arkaluonteisen, pornografisen tai häpäisevän viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon tai siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin johtavan viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon. Sitoudut olemaan toimimatta tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa sivuston toimintaa tai sen sisältöä.

Käyttämällä WWW-palvelua sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

 

.​