Kaikille syöpäpotilaille hoitohin ohjel. yksi psykologin käynti

Liki 35 vuoden työkokemusella kerron omat ehdotukseni hoidon parantamisesta. Ensinnäkin syövän hoidot keskittyvät yhä enemmän polikliinisiin hoitoihin. Tämän jälkeen pot. on heti ”palattava” omaan rooliinsa -äitinä, isänä, omaishoitajana, työkaverin jne.. Tämän vuoksi kaikille potilaille pitäisi hoitoihin liittä yksi käynti psykologin tmv. luona, jonka kanssa pääsisi keskustelmaan syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Kun se olisi ohj. kaikille ei tulisi leimaantumista. Tässä arv. lisätarve.