Hoitojen aikana ja niiden jälkeen

Potilaalle ja hänen läheisilleen olisi tärkeää selvittää, mihin ollaan yhteydessä, kun ongelmia ilmenee. Liian usein tässä on epätietoisuutta, joka luo suurta turvattomuutta. Lääkärin täytyy osata kertoa sairaudesta ymmärrettävästi ja luoda sanoillaan sellainen ilmapiiri, että potilas tuntee olevansa hyvässä hoidossa. Rohkaiseva ja empaattinen kohtaaminen vaikuttaa merkittävällä tavalla koko hoitoprosessiin sekä luottamuksellisen hoitosuhteen onnistumiseen.