Henkinen huolto

Ei ole ketään kenelle puhua,kertoa peloistaan,kysyä arjessa.
Ruumis hoidetaan hyvin,mutta unohdetaan, että ihminen on
kokonaisuus,missä henkinen hyvinvointi tukee ruumiillista ja päinvastoin.