Yhdessä tekemisen voima

Kertomalla paranee -hankkeessa etsitään joukkoistamisen avulla hyviä uusia ratkaisuja syövän parempaan hoitoon. Hankkeessa keskitytään käytännönläheiseen toimintaan. Hoidosta ja hoitoprosessista pyritään tekemään mahdollisimman miellyttävä ja sujuva kokonaisuus, jotta potilas voi keskittää voimavaransa kaikkein tärkeimpään: paranemiseen. Mutta kuinka houkutella itsestään esille innovaattori?

Onneksi kyky oppia uutta ja innostua asioista on sisäänkirjoitettu meihin jokaiseen. Ympäristöllä on kuitenkin suuri vaikutus siihen, pääseekö sisäinen innostuja ja pellepeloton esiin. Kaikilla meillä on varmasti hyviä ideoita ja parannusehdotuksia esimerkiksi syövän hoitoon liittyen, mutta yksin niitä on vaikea jalostaa eteenpäin. Ideat voivat tuntua pieniltä ja mitättömiltä.

Innovaation syntymistä voi kuitenkin verrata puun kasvuun siemenestä: se voi aluksi olla hyvin pieni, mutta kun sitä ravitsee, pohtii ja pallottelee muiden ympärillä olevien ihmisten kanssa, niin se voi kasvaa suureksi ja merkitykselliseksi. Kertomalla paranee -hankkeessa on kysymys juuri tästä. Siemenestä voi kasvaa puu idea jakamalla.

Yhteistyön merkitys korostuu uusilla alueilla toimiessa

Aalto-yliopisto on antanut minulle vahvan pohjan teoreettiseen ajatteluun, kyvyn oppia uutta ja soveltaa omaa osaamistani. Jouduin kuitenkin muutama vuosi sitten todella haastamaan oman kykyni oppia päästessäni työskentelemään tiimiin, joka tekee töitä biolääketieteellisten sovellusten parissa. Olin tottunut laboratorio- ja tuotantomittakaavaan, jossa puhuttiin litroista ja tonneista – en solulaboratorion mikrolitroihin. Metsäteollisuusyrityksessä työskennelleelle biolääketieteen ala tuntui ensin kuin tieteiselokuvalta. Puheenaiheina olivat personoitu syöpätutkimus, geenien muokkaus crisp-cas9-menetelmällä ja keinomaksan valmistaminen kantasoluista. Monta iltaa ja yötä kului solubiologian opiskelun parissa. Sitten totesin, että kaikkea ei tarvitse – eikä voi – itse osata. Joskus riittää se, että osaa esittää hyviä kysymyksiä ja kuunnella muita: pystyy näkemään metsän puilta.

Kun puu- ja selluloosatekniikkaa yhdistetään biolääketieteen sovelluksiin, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden merkitys korostuu. Jokaisella on oma tärkeä roolinsa eikä yksi henkilö voi osata kaikkea tai tehdä kaikkea. Yhdessä tekeminen on kaiken perusta. Tiimi toimii kaikista tehokkaimmin, kun sen jäsenet ovat niin ominaisuuksiltaan kuin osaamisalueiltaankin erilaisia. Monimuotoinen työympäristö on otollinen maaperä uusille ideoille, keksinnöille ja innovaatioille.

Yhdessä olemme vahvempia ja yhdessä pääsemme pidemmälle. Jaa oma ideasi ja ole mukana kehittämässä syövän hoitoa Suomessa. Pieneltä tuntuvat ideat voivat olla niitä kaikista merkittävimpiä.

Anne, UPM