Miksi Kuollutmeri on kuollut?

Ja miten se liittyy #kertomallaparanee projektiin? Vastaus löytyy artikkelin lopusta!

HUS Syöpäkeskuksen, Novartiksen, UPM:n, Health SPA startup-yhteisön, Helsinki Business Hub:n ja Sitran muodostama #kertomallaparanee projekti tulee olemaan erinomainen lähde yritysten uusille kehitysideoille. Projektin keräämiin tuoreisiin tarveaihioihin voivat tarttua seuraavaa uutta tuote- tai palveluideaa, kasvua tai olemassa olevaan bisnekseen täydentävää tarjontaa etsivät yritykset.

#kertomallaparanee etsii ja kerää tarpeita, haasteita ja ideoita suoraan alkulähteiltä eli asiakkailta, hoitohenkilökunnalta ja niiltä tahoilta jotka ovat tekemässä varsinaista työtä tai ovat tämän työn kohteena.

Kun halutaan parantaa syöpähoitoja ja potilaiden arjessa pärjäämistä, paras ja luotettavin tiedonlähde ovat potilaat ja hoitohenkilökunta itse. Toisaalta myöskään yritysten ei tarvitse pohtia näitä tarpeita yksin omissa kammioissaan. #kertomallaparanee toimii läpinäkyvästi ja avoimin kirjoin kaikkiin suuntiin, tavoitteenaan parantaa jo olemassa olevaa korkeatasoista hoitoa.

Projektin aikana on kerätty yli 120 ajatusta eri lähteistä, joista monet ovat jo toteutuskelpoisia. #kertomallaparanee osallistui toukokuun viimeisenä päivänä Upgraded Life Festival (ULF2016) -tapahtumaan Biomedicumissa Helsingissä, jossa yrityksille esiteltiin lyhyttä listaa tähän mennessä kerätyistä ideoista.
– Nämä kaikki ovat täysin ”doable”, kommentoi esimerkiksi erään digitaalisia palveluja tarjoavan yrityksen edustaja listaa lukiessaan.

Kutsumme siis kaikki yritykset tutustumaan keräämiimme tarpeisiin sekä toiveisiin ja nappaamaan ideoita oman tuote- tai palvelutarjonnan kehittämiseen. Tarjoamme raikkaiden ideoiden lähteen, joka on vapaasti yritysten käytettävissä. Näin projekti haluaa rikastuttaa ja elävöittää Suomen yritysekosysteemiä kuin järvi, johon raikas vesi virtaa tuottaen ympärilleen vehreyttä ja tuottoisia kalasaaliita, mutta joka myös luovuttaa vettä eteenpäin.

Miksi Kuollutmeri on kuollut? Koska se ottaa kaiken vastaan mutta ei luovuta mitään eteenpäin.

Uskomme, että #kertomallaparanee projektin myötä syntyvät ideat ja tarpeet voivat hyödyttää yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on, että syksyllä voimme aloittaa valittujen yritysten kanssa uusien ratkaisujen yhteiskehittämisen kerättyjen tarpeiden pohjalta. Aihioita on runsaasti ja toivomme että niiden joukossa on paljon uusia, raikkaita ratkaisuehdotuksia yrityksille jatkokehitettäväksi.

Kimmo Koponen

Helsinki Business Hub Ltd. Oy