Kertomalla paranee, Q&A

 1. Miksi käynnistimme Kertomalla Paranee hankkeen?

Kertomalla paranee -hankkeessa HYKS Syöpäkeskus kumppaneineen etsii innovatiivisia ratkaisuja syöpähoidon ja potilaiden arjen haasteisiin. Suomessa on jo nyt ratkaisuja, joilla voitaisiin saada aikaan parempi hoitokokonaisuus, tyytyväisemmät potilaat, kustannussäästöjä tai nämä kaikki samalla kertaa. Haasteena on, että havaitut ongelmat ja keksityt ratkaisut eivät kohtaa. Kertomalla paranee -hanke on vastaus tähän tarpeeseen.

 1. Keitä hankkeessa on mukana ja miksi?

Meitä on kuusi erilaista toimijaa, joista jokainen tuo mukaan oman osaamisensa; HealthSPA, Helsinki Business Hub, HYKS Syöpäkeskus, Novartis, Sitra ja UPM. Haluamme luoda dialogia ja löytää yllättäviäkin ratkaisuja, jotka vastaavat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten todellisiin tarpeisiin.

 

Ehdotusten, ideoiden ehdottaminen

 1. Kuka tai ketkä voivat kertoa ideoista ja ehdottaa mitä voisi tehdä yhä paremmin?

Lähes jokaisella on tuttava tai läheinen, joka on sairastunut syöpään. Haasteita ja ideoita toivottiin ja sai ehdottaa kuka tahansa, joka on kuullut tai kokenut arkipäivän haasteista syöpäpotilaan elämässä, ja koki, että haasteeseen tulisi löytyä ratkaisu. Ajatuksia, ideoita ja ehdotuksia kerättiin kampanjasivustollamme 1.4.2016 – 31.7.2016 välisenä aikana. Verkkosivullamme voit lukea esimerkkejä siitä, mitä ehdotuksia saimme.

 1. Miten haasteet on kerätty?

Haasteet on kerätty potilailta tai heidän läheisiltään sekä terveydenhuollon hoitohenkilökunnalta. Haasteet kerättiin kertomallaparanee.fi-sivustolla olleen avoimen verkkolomakkeen ja hankkeessa olevien toimijoiden laajojen verkostojen kautta.

 1. Miten haasteet on jaoteltu?

Yli 220 haasteen ja idean joukosta HYKS Syöpäkeskus on tunnistanut neljä merkittävintä kehityskohdetta: kommunikaatio sairaalassa ja sen ulkopuolella, tulevaisuuden potilasvaatteet, viihtyisä sairaala sekä peruukki 2.0. Näiden lisäksi haasteita on myös muista osa-alueista, joiden parantamiseksi kaivataan yhtä lailla innovatiivisia ideoita.

 

Ratkaisujen ehdottaminen

 1. Kuka tai ketkä voivat ehdottaa ratkaisua?

Ratkaisuja odotetaan avoimesti erilaisilta toimijoilta. Ratkaisua voi ehdottaa niin pieni kuin suuri yritys, opiskelijaporukka tai muu innovatiivinen tiimi, jolla on idea syöpäpotilaan arkea helpottavasta ratkaisusta, ja joka haluaa päästä kehittämään ideaa käytäntöön syövänhoidon ammattilaisten kanssa.

 1. Mihin haasteeseen ratkaisuehdotuksen tulee liittyä?

Ratkaisua voi ehdottaa mihin tahansa syövän hoidossa esiintyvään haasteeseen, joten ehdotuksen ei välttämättä tarvitse liittyä neljään alueeseen.

 1. Mihin mennessä ratkaisuehdotukset tulee lähettää?

Lähetä ratkaisuehdotuksesi maanantaihin 31.10.2016 mennessä.

 1. Miten valmis ratkaisuideani tulee olla?

Tarkoitus on kehittää parhaista ideoista toimivia lopputuloksia, ja siinä apuna toimivat syöpähoidon huippuosaajat. Mitä pidemmälle ratkaisua on ehditty kehitellä sen parempi. Hankkeen toimijat ovat kuitenkin sitoutuneet sparraamaan keskeneräisiäkin ideoita, mikäli ne ovat tarpeeksi kiinnostavia syöpähoidon, potilaan elämänlaadun ja arjessa selviämisen näkökulmasta.

 1. Voiko ratkaisuehdotuksen jättää täysin luottamuksellisena?

Ratkaisuehdotuksen voi jättää myös täysin luottamuksellisena. Tällöin idean saavat tietoonsa vain hankkeen ohjausryhmän jäsenet. Hankkeen avulla on kuitenkin halutessa myös mahdollisuus saada näkyvyyttä idealleen.

 

Ratkaisuehdotusten arviointi

 1. Miten parhaat ehdotukset valitaan?

Hankkeessa mukana olevat kumppanit ja asiantuntijat tutustuvat kaikkiin hanke-ehdotuksiin ja valitsevat parhaat ehdotukset.

 1. Mitä tapahtuu, jos ehdotukseni valitaan parhaiden joukkoon?

Eräpäivään mennessä tulleet ratkaisuehdotukset käsitellään hankekumppaneiden kesken ja asiantuntijaraati valitsee niistä 10 lupaavinta ratkaisua. Parhaiden ratkaisujen ehdottajat pääsevät mukaan hankkeen pääseminaariin 23.11. Seminaarissa innovaattorijoukko saa esitellä ratkaisujaan ja saa sparrausta hankkeen kumppaneilta ja syöpähoidon huippuosaajilta. Tavoitteena on solmia strateginen kumppanuus muutaman toimijan kanssa.

 

Rahoitus

 1. Onko ehdotuksen avulla mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa?

HYKS Syöpäkeskuksen tavoitteena on päästä pilotoimaan valikoituja ratkaisuja ja se toivookin löytävänsä haun kautta tahoja, joiden kanssa se voisi solmia strategisen kumppanuussopimuksen. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja kasvua Suomeen, joten hankkeessa mukanaolijat ovat sitoutuneet auttamaan innovaattoreita rahoitusratkaisujen etsimisessä.